dimarts, 22 de setembre de 2015

JUNTS SONA MILLOR

La proposta de lema pastoral pel curs 2015-2016 és JUNTS SONA MILLOR! Pretenem remarcar la importància i el valor d’acompanyar-nos mútuament en el nostre camí per la vida. Cada dia fem una part d’aquest camí, i cadascú aporta les pròpies qualitats i aptituds. Així, allà on no arribem uns, hi arriben els altres perquè ens complementem. Entre tots podem aconseguir una bona harmonia.

Un músic diria que el pentagrama és una sèrie de cinc línees paral·leles en les quals el compositor hi posa les notes musicals fins arribar a obtenir una melodia harmònica. Si en lloc de notes musicals hi posem persones, veiem que no sempre és fàcil posar-nos d’acord en el pentagrama de la vida. Per això, el nostre repte és esforçar-nos per aconseguir que la nostra música soni millor.
Jesús ens fa aquesta mateixa invitació i ens diu: Veniu i ho veureu.

Els eixos transversals del nostre projecte de pastoral són l’acompanyament i la interioritat. Una novetat d’aquest curs és que pretenem impulsar el projecte d’interioritat “El castell interior”, amb el qual ens comprometem a promoure les actituds que afavoreixen el creixement del nostre món interior, com la capacitat d’escoltar, el silenci, l’admiració, la gratitud, l’empatia.

Confiem en Jesús, el nostre Mestre, i aprenem d’Ell, perquè... JUNTS SONA MILLOR!