dilluns, 28 de maig de 2012

Setmana d'acció mundial per a l'educació

Durant les darreres setmanes d'abril tots els nens i nenes del col·legi (de P3 a 4t d'ESO) van treballar els drets dels infants a l'educació. A cada nivell s'ha fet una reflexió sobre aquest aspecte i com es troba en l'actualitat, tant als països desnevolupats com al del tercer món. Podreu trobar les fotografies dels treball realitzats al l'espai personal del clickedu.