dijous, 2 d’octubre de 2014

PROJECTE 1X1

Els alumnes de 1r d'ESO ja han començat a treballar amb els ordinadors i els llibres digitals. Estan entusiasmats i estan treballant més que mai! Seguint amb el projecte de l'escola, a més d'incorporar i innovar l'aula d'informàtica d'Infantil i Primària amb ordinadors nous, s'han renovat les instal·lacionsper afavorir la rapidesa en les connexions a internet i podem confirmar que els cent portàtils dels alumnes d'ESO  funcionen a la meravella i amb una rapidesa immediata.
Recordem que el Projecte 1X1 permet diversificar el currículum adapatat a les capacitats de l'alumne, tenir un ventall amplíssim d'activitats, vídeos i animacions, fomentar les activitats en grup, la recerca d'informació, la rapidesa en fer activitats i la presentació d'exposicions i treballs per part dels nens.
L'experiència és molt positiva i els resultats dels exalumnes que han fet l'experiència ens indica que anem per bon camí.