divendres, 14 de novembre de 2014

XERRADA SOBRE L'ADQUISICIÓ D'HÀBITS EN LA INFÀNCIA

Dintre del nostre Projecte d’Escola de Pares us convidem a la trobada que es durà a terme
el pròxim 20 de Novembre a les 19,00 hores i que porta per títol:

L'ADQUISICIÓ D'HÀBITS EN LA INFÀNCIA

L’objectiu principal d’aquesta xerrada és abordar els neguits als quals us enfronteu les famílies 
cada dia: quins hàbits necessitaran els nostres fills i filles per un bon desenvolupament? En quin 
moment és recomanable començar a potenciar-los? Quines són les millors eines i estratègies?
Abordarem els hàbits relacionats amb les rutines fisiològiques bàsiques (menjar, dormir, 
higiene,...), amb l’alimentació i la salut, amb la comunicació i la convivència, amb l’ordre i la 
cura de les coses, amb els estudis i el desenvolupament de responsabilitats pròpies dels infants.